Перелік навчальних дисциплін, що викладаються співробітниками кафедри, та робочі програми до них для студентів галузі знань 0402 - фізико-математичні науки, ОКР "бакалавр" напрямку підготови 6.040202 - механіка, та ОКР "магістр" напрямку підготовки 8.04020203 - комп'ютерна механіка.

Нормативні курси:

Назва

Викладач

ОКР

 Семестр 

 Сучасні інтегровні системи проектування в механіці 

 доц. Зражевський Г. М. 

 бакалавр 

 VIII 

 Чисельні методи розв'язування задач механіки 

 доц. Зражевський Г. М. 

доц. Курилко О. Б. 

 бакалавр 

 VI 

 Теоретична механіка 

 доц. Зражевський Г. М. 

 доц. Лебедєва І. В. 

 бакалавр 

 ІI-V 

 Теорія коливань 

 проф. Маципура В. Т. 

 бакалавр 

 VI 

 Некласичні математичні моделі механіки деформівного твердого тіла 

 доц. Улітко І. А. 

 магістр 

 I 

 Варіаційне числення і теорія оптимального керування механічних систем і процесів

  доц. Борисейко О. В.  

 бакалавр

       V-VI

Спеціалізовані курси:

Назва

Викладач

ОКР

 Семестр 

 Аналітично-чисельні методи в динамічних задачах теорії тріщин 

 доц. Зражевський Г. М. 

 магістр 

 I 

 Хаотична та нелінійна динаміка 

 доц. Зражевський Г. М. 
 проф. Жук Я. О.  

 магістр 

 III 

 Методи аналітичних функцій в задачвх механіки 

 доц. Зражевський Г. М. 

 бакалавр 

 VIII 

 Комп'ютерне дослідження полів у хвилеводних структурах 

 проф. Маципура В. Т. 

 магістр 

 III 

 Комп'ютерне моделювання поширення пружних хвиль 

 проф. Маципура В. Т. 

 магістр 

 I 

 Математичне моделювання механічних систем і процесів 

 доц. Улітко І. А. 

 магістр 

 I 

 Аналітичні методи в механіці 

 доц. Улітко І. А. 

 бакалавр 

 VII 

 Теорія електромеханічних коливань 

 доц. Улітко І. А. 

 бакалавр 

 VIII 

 Теорія розмірностей 

 проф. Жук Я. О. 

 магістр 

 I 

 Динамічні задачі механіи 

 проф. Жук Я. О. 

 магістр 

 I 

 Історія механіки 

 проф. Жук Я. О. 

 бакалавр 

 VI 

 Коливальні системи 

 проф. Жук Я. О. 

 бакалавр 

 VIII 

Теорія актуаторів 

 доц. Борисейко О. В.  

магістр 

 II 

Теоретична механіка для математиків 

 доц. Борисейко О. В.  

 бакалавр

V-VI 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Ukrainian (Ukraine)Russian (CIS)English (United Kingdom)
Browse this website in:
Mechanics of Conjugated Wave Fields Division, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting